دکتر شیما منصف

دکترای حرفه ای پزشکی فعال در حوزه پزشکی زیبایی. فعال در تزریق بوتاکس تزریق ژل و فیلر مزوتراپی

ادامه مطلب