دکتر مریم ارجمند

دکتر مریم ارجمند

دکتر مریم ارجمند دکترای حرفه ای پزشکی فعال در حوزه پزشکی زیبایی فعال در زمینه تزریق بوتاکس با بیش از ده سال سابقه

ادامه مطلب

دکتر نیلوفر اسدی جمزقانی

دکتر نیلوفر اسدی جمزقانی

دکتر نیلوفر اسدی فارغ التحصیل پزشک عمومی شاغل در اورژانس تهران و بیمارستان قائم و مشغول به فعالیت های زیبایی در کلینیک نیلگون حرفه: ت...

ادامه مطلب