دستگاه میکرونیدلینگ که اسامی دیگری همچوت درماپن، نیدل پن، میکرونیدلینگ پن و … دارد،

با ورود و خروج چندین سوزن (پین) به داخل پوست ساخت کلاژن را بطور جدی تحریک و حتی القاء می نماید که این ساز و کار

Collagen Induction Therapy – CIT
یا
percutaneous collagen induction- PCI
نامیده می شود.

موارد کارایی که در بالا ذکر گردید فقط هنگامی به دست خواهد آمد که دستگاه میکرونیدلینگ

از نظر:
۱- میزان دقت در تنظیم نفوذ سوزن
۲-ثبات سرعت پس از تنظیم در هریک از کاربری های فوق الذکر
از کیفیت بسیار بالایی برخوردار باشد.

اگر از مرحله بررسی کیفیت دستگاه بگذریم، آنگاه نوبت انتخاب کارتریج سوزن میکرونیدلینگ “ویژه ی هدفی است

که از فرآیند میکرونیدلینگ انتظار داریم” و در آخر نوع و ترکیبات موادی است که همزمان با میکرونیدلینگ برای جذب بیشتر استفاده می شود.

این سه عامل، مثلث مهم در نتیجه گیری میکرونیدلینگ به شمار می رود و عدم توجه به هریک، ما را به سرمنزل مقصود نخواهدرساند و حتی عوارض جدیرا باعث خواهدشد.

ویژگی میکرونیدلینگ دکتر پن X5

Model
Dr.pen X5
Product
Auto mcroneedle system
Speed level
5 levels
Screen
Digital display
Built-in
4 hours
Needle cartridge
9/12/24/36/42 pins, square/round nano, silicon
Needle length
0.25-2.5mm
Voltage
Input:110-240V,50-60hz Output:5V,1A